Najnovšie

Vyhľadávanie sexuálnej potreby Tantrická masáž pozdvihuje sexualitu na vyššiu úroveň Ktoré vône do prania naozaj vydržia? Darujte k narodeninám ručne vyrábané mydlo s kozím mliekom a levanduľou Ozdoba pre každého MC 200 je inovatívne kovanie na sklo, ktoré kombinuje eleganciu a originalitu.

Seminárna práca a údaje v jej sa uvádzajú v tomto poradí a tejto úprave. Priezvisko autora, po čiarke nasleduje iniciála krstného mena s bodkou a dvojbodka: Názov diela. Miesto vydania, vydavateľ (nakladateľstvo) a bez čiarky Skladačka. Napr .: Jedlička, A .: Spisovný jazyk v súčasnej komunikácii. Praha, SPN 1974. Ak chýba údaj o vydavateľstvá, medzi miestom vydania a vročením sa čiarka nepíše. (Napr. Praha 1990). Ak je autorov publikácia viac, platia ďalšie pravidlo. Ak je počet viac ako troch autorov, uvádza sa len autor prvej a ostatné spoluautormi môžeme včleniť pod skratku "kol.". Napr .: Klíma, K., a kol .: Encyklopedie ústavného práva. Praha: ASPI 2007. Pokiaľ ide o autorov v počte maximálne troch, uvádzame autormi všetky. Napr .: Gerloch, A., Hřebejk, J., Zoubek, V .: Ústavný systém ČR – základy českého ústavného práva. 4. vydanie. Praha: prospektom 2002.

Citácia článku v zborníku

Priezvisko autora, po čiarke nasleduje iniciála mena s bodkou a dvojbodka: Názov článku, In: Názov zborníka. Miesto vydania, vydavateľ (ak je v zborníku uvedený) a bez čiarky Skladačka, stránky od – do. Napr .: Kořenský, J .: Spôsoby reálnosti reči a jazyka. In: Realizmus vo vede a filozofie. Praha, Academia 1995, s. 77 – 86. Príkladov by sme mohli uvádzať celý rad. Ak si nie ste istí, môžete použiť tzv. Generátor citácií na internetových stránkach. Teraz k najdôležitejšiemu. Seminárna práca by nemala obsahovat dlhá súvetí. Ak súvetie pri hlasnom čítaní neprečítate plynule (na jedno nadýchnutie), tak je rozdeľte. Nebojte sa ani holých viet. Poskytujú slohu nielen jasnosť, ale aj určitú formu napätie.