Najnovšie

Ktoré vône do prania naozaj vydržia? Ozdoba pre každého MC 200 je inovatívne kovanie na sklo, ktoré kombinuje eleganciu a originalitu. Revízia elektrospotrebičov odhaľuje skryté závady prívodných šnúr Okno, duša domácnosti Klíma pre Váš domov

Projektovanie domov s nulovou spotrebou energie nie je dnes nemožné, snažia sa o to všetci projektanti a spracovávajú projekty, v ktorých navrhujú najmodernejšie materiály, s vlastnosťami, spĺňajúcimi tieto kritériá. K takému domu potom nie je ťažké získať aj potrebný energetický certifikát, vypracujú vám ho na požiadanie spoločnosti, ktorým musíte poskytnúť všetky potrebné podklady.

Niektoré budovy certifikáty nepotrebujú

Moderný dom je vlastne akýmsi zhlukom všetkých vymožeností v oblasti techniky, vykurovania, energie, zdrojov, ktoré sú prevažne obnoviteľné a podobne. Certifikát A1 je už povinný pre všetky novostavby aj rekonštruované budovy od roku 2016, A0 je pre stavby povinný energetický certifikát a0 od roku 2021. Kolaudácie sú zamerané na to, aby zisťovali nedostatky ešte pred uvedením stavieb do užívania, a preto je k nim nutné prikladať všetky potrebné doklady.

Na zhodnotenie stavu budovy a vyhodnotenie jej energetickej náročnosti slúži energetický audit. Jeho výsledkom je písomná správa o hľadaní čo najefektívnejších opatrení a ich návrhoch, aby viedli k znižovaniu energetickej náročnosti budov, vyčíslia ekonomický prínos úspor z hľadiska energií a uvedenie výšky návratnosti všetkých investovaných financií. Je akýmsi návodom či energetickou stratégiou pomoci spotrebiteľom energie. Audit je podkladom pre konštrukčné a projekčné práce a pri rekonštrukciách budov.

Odborníci vám so všetkým pomôžu

Dotácie a odporné programy, ktoré financujú projekty budov, majú podmienku deklarácie ekonomickej efektivity, a tiež využívania obnoviteľných zdrojov spolu s úsporami projektu. To spracováva energetický audit a ten má vplyv aj na rozpočet. Audit je povinný pre veľké podniky, záverečnú správu z neho musí poslať do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti, prevádzkovaného Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Prehľad týchto povinností potom posiela Európskej únii, ak si ho nesplnia, čakajú ich sankcie od 5 000 až do 30 000 eur,-